Velkommen

Redskaber til børns trivsel
og udvikling

Jeg arbejder med at fremme børns trivsel og udvikling i forbindelse med forskellige typer vanskeligheder i tæt samarbejde med jer forældre.

Det er væsentligt for mig at hjælpe jer til at få konkrete redskaber, som
I kan bruge direkte i samspillet med jeres barn.

Sammen finder vi kernen i de problemer barnet udtrykker, eller som skaber bekymring hos jer, og arbejder målrettet og handlingsorienteret herudfra.

Jeg har mange års erfaring med direkte kontakt til børn med diverse vanskeligheder – og deres forældre. Derfor kan jeg tilbyde en bred vifte af konkrete handlemuligheder, når man står overfor børn med bekymrende adfærd.

Har du lyst til at vide mere?

Tryk på kappen nedenfor for at kontakte mig for en uforpligtende dialog om de udfordringer i står med.


Pernille Dahl, konsulent og vejleder

Børns udvikling og trivsel

En del af
Hinnerup Sundhedshus

Kontakt

Hinnerup Sundhedshus
Herredsvej 27
8382 Hinnerup

Telefontid kl. 17-21
29 88 30 45  

Jeg kan rådgive og vejlede omkring:

Lavt selvværd • Mistrivsel • Konfliktoptrappende- og grænsesøgende adfærd • Hyperaktivitet • Koncentrationsbesvær • Søvnproblemer • Spiseproblemer • Tristhed • Bekymringstendens • Ængstelighed • Skole/børnehave-vægring • Sorg og tab • Skilsmisse • Andre store forandringer i hverdagen (flytning, institutionsskift m.m.) • Børn med diagnoser (ADHD, autisme, angst m.m.)


Designet af Plico A/S. All rights Reserved.