Jeg er optaget af…

Hvilke værdier lærer vi vores børn og unge at stile mod og belønnes for?

Hvordan hjælper vi vores børn og unge at holde ud, når ting ikke lykkes og at erfare at modstand er en god og vigtig katalysator for udvikling?

Hvordan hjælper vi børn og unge til at erfare, at personlig udvikling sker i samspil med andre?

Hvordan hjælper vi børn og unge til at finde balancen mellem direkte face-to-face samspil og samspil på de sociale medier samt underholdning på “skærmen”?

Hvordan lærer vi børn og unge at føle sig anerkendt på dem de er, og ikke kun på det de gør?

Jeg har mange års erfaring med direkte kontakt til børn med diverse vanskeligheder – og deres forældre. Derfor kan jeg tilbyde en bred vifte af konkrete handlemuligheder, når man står overfor børn med bekymrende adfærd.


Pernille Dahl, konsulent og vejleder

Børns udvikling og trivsel

En del af
Hinnerup Sundhedshus

Kontakt

Hinnerup Sundhedshus
Herredsvej 27
8382 Hinnerup

Telefontid kl. 17-21
29 88 30 45  

Jeg kan rådgive og vejlede omkring:

Lavt selvværd • Mistrivsel • Konfliktoptrappende- og grænsesøgende adfærd • Hyperaktivitet • Koncentrationsbesvær • Søvnproblemer • Spiseproblemer • Tristhed • Bekymringstendens • Ængstelighed • Skole/børnehave-vægring • Sorg og tab • Skilsmisse • Andre store forandringer i hverdagen (flytning, institutionsskift m.m.) • Børn med diagnoser (ADHD, autisme, angst m.m.)


Designet af Plico A/S. All rights Reserved.