Måden jeg arbejder på

Jeg arbejder med barnet i centrum. Det betyder, at jeg tager udgangspunkt i barnets handlinger og adfærd.

Barnet er altid en del af en kompleks sammenhæng, idet barnet har relationer i mange retninger. Barnet har relation til forældre, søskende, venner, nærmeste pårørende og professionelle voksne i børnehave eller skole.

Der er altid en grund til at barnet gør som det gør. Også selvom barnet har en ikke hensigtsmæssig adfærd som er umiddelbart uforståelig for omgivelserne.

Jeg har mange års erfaring med direkte kontakt til børn med diverse vanskeligheder – og deres forældre. Derfor kan jeg tilbyde en bred vifte af konkrete handlemuligheder, når man står overfor børn med bekymrende adfærd.

Jeg arbejder med barnet i centrum

For at hjælpe barnet til øget trivsel er det væsentligt at forholde sig til de komplekse sammenhænge som barnet er en del af.

Jeg tager udgangspunkt i det barnet kan og barnets ressourcer. Jeg er lyttende og har stor respekt i forhold til, at familieliv kan have mange ansigter, og at familier har forskellige prioriteringer og værdier.

Kommunikationen mellem os er essentiel

Når I som forældre kommer til mig, er jeg meget bevidst om, at I åbner op for noget privat. Min fornemmeste opgave, er at tage vare på den tillid i viser mig.

Derfor er det vigtigt, at vi kommunikerer tydeligt ved at sige tingene ligeud, så der ikke er tvivl om, hvad vi snakker om.

Vi skræddersyer sammen et forløb som passer til jeres barn og jeres familie.

Læs mere under ydelser.


Pernille Dahl, konsulent og vejleder

Børns udvikling og trivsel

En del af
Hinnerup Sundhedshus

Kontakt

Hinnerup Sundhedshus
Herredsvej 27
8382 Hinnerup

Telefontid kl. 17-21
29 88 30 45  

Jeg kan rådgive og vejlede omkring:

Lavt selvværd • Mistrivsel • Konfliktoptrappende- og grænsesøgende adfærd • Hyperaktivitet • Koncentrationsbesvær • Søvnproblemer • Spiseproblemer • Tristhed • Bekymringstendens • Ængstelighed • Skole/børnehave-vægring • Sorg og tab • Skilsmisse • Andre store forandringer i hverdagen (flytning, institutionsskift m.m.) • Børn med diagnoser (ADHD, autisme, angst m.m.)


Designet af Plico A/S. All rights Reserved.