Baggrund og erfaring

Min baggrund for at kunne tilbyde vejledning er, at jeg har mere end 10 års erfaring fra børnepsykiatrien og en baggrund som sygeplejerske og sundhedsplejerske.

Jeg arbejder med børn og unge i alderen 2 til 13 år .

Jeg har mange års erfaring i at samarbejde med regionale og kommunale professionelle instanser som f.eks PPR-psykologer, specialpsykologer i børnepsykiatri, børnepsykiatere, sagsbehandlere, familierådgivere, lærere og pædagoger.

Har desuden flere års klinisk erfaring fra neonatologien, hvor jeg har arbejdet med for tidligt fødte børn og deres forældre.

Udvalgte efteruddannelser:

Certificeret Marte Meo terapeut.

Kognitiv adfærdsterapi.

Systemisk, narrativt og udviklingspsykologisk perspektiv med fokus på familien.

Diagnostik og psykopatologi hos børn og unge. (mange års erfaring med autisme, ADHD og angst)

Centrale værdier i mit arbejde er
respekt, nærvær, troværdighed.

Kendskab til:


NFPP, Theraplay, Cool Kids, ERA, Spædbarnsterapi.

Teoretisk inspireret af bl.a.:


Susan Hart, Bruce Perry,
Haldor Øvreide.

Sparring og supervision:


Jeg får løbende faglig sparring og supervision hos
specialpsykolog Eva Kirketerp.
www.evakirketerp.dk

Jeg er bevidst om at holde mig inden for mit eget kompetenceområde.
Og jeg gør en dyd ud af at guide videre, hvis en problematik kan løses bedre i en anden sammenhæng.


Pernille Dahl, konsulent og vejleder

Børns udvikling og trivsel

En del af
Hinnerup Sundhedshus

Kontakt

Hinnerup Sundhedshus
Herredsvej 27
8382 Hinnerup

Telefontid kl. 17-21
29 88 30 45  

Jeg kan rådgive og vejlede omkring:

Lavt selvværd • Mistrivsel • Konfliktoptrappende- og grænsesøgende adfærd • Hyperaktivitet • Koncentrationsbesvær • Søvnproblemer • Spiseproblemer • Tristhed • Bekymringstendens • Ængstelighed • Skole/børnehave-vægring • Sorg og tab • Skilsmisse • Andre store forandringer i hverdagen (flytning, institutionsskift m.m.) • Børn med diagnoser (ADHD, autisme, angst m.m.)


Designet af Plico A/S. All rights Reserved.