Ydelser

En enkelt samtale kan nogle gange stå alene.
I kan efter denne gå herfra med konkrete værktøjer, der kan hjælpe jer i forhold til de bekymringer eller udfordringer I og jeres barn står med.

En første samtale kan evt. følges op med 1-2 telefon/skype/facetime-konsultationer.

Andre gange kan et forløb være relevant.
Et forløb hos mig vil altid tage udgangspunkt i en første samtale med jer forældre. Ud fra denne vil jeg i samarbejde med jer udarbejde en plan for forløbet.

Et forløb vil altid indeholde løbende samtaler og vejledning til jer forældre. Vejledning med konkrete anbefalinger, der tager udgangspunkt i jeres hverdag fra gang til gang.

Den første samtale er grundlaget for vores samarbejde.

Jeg skal bl.a. vide noget omkring:

Hvad ønsker I hjælp til, og hvad bekymrer jer?
Barnets status lige nu, både fra hjem og institution. 
Barnet og jeres historie indtil nu.
Hvad har I brug for.

Hvilke muligheder har I som familie vedrørende forløb hos mig , hvis dette er relevant(arbejdstider, pasning mm.)

Hvis der er dokumenter vedrørende jeres barn fra f.eks. børnehave, PPR, psykiatri osv. – forholder jeg mig også gerne til dem.

Ud fra grundlaget udarbejder jeg:

Et udkast for forløbet, som vi sammen forholder os til.
Nogle konkrete redskaber I kan bruge her og nu.

Derudover kan planen indeholde
forskellige delelementer, som f.eks.:

Samtale med barnet
Analyse af videooptagelser fra hjemmet
Telefonkonsultation
Skype/facetime-konsultation
Hjemmebesøg
Samtale med søskende, bedsteforældre m.fl.

Priser

Den første samtale er grundlaget for vores samarbejde.

Pris for første samtale kr. 700,-
Varighed 75-90 min.

Prisen for en almindelig session er kr. 500,-
Varighed: 50-60 minutter


Pernille Dahl, konsulent og vejleder

Børns udvikling og trivsel

En del af
Hinnerup Sundhedshus

Kontakt

Hinnerup Sundhedshus
Herredsvej 27
8382 Hinnerup

Telefontid kl. 17-21
29 88 30 45  

Jeg kan rådgive og vejlede omkring:

Lavt selvværd • Mistrivsel • Konfliktoptrappende- og grænsesøgende adfærd • Hyperaktivitet • Koncentrationsbesvær • Søvnproblemer • Spiseproblemer • Tristhed • Bekymringstendens • Ængstelighed • Skole/børnehave-vægring • Sorg og tab • Skilsmisse • Andre store forandringer i hverdagen (flytning, institutionsskift m.m.) • Børn med diagnoser (ADHD, autisme, angst m.m.)


Designet af Plico A/S. All rights Reserved.